Koulupsykologi

Psykologi Petri Tiitta toimii opetustyönsä ohella sivutoimisesti koulupsykologina. Koulupsykologi tukee ja kehittää koulun opetus- ja kasvatustyötä ja pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan kouluongelmia yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Keskeisiä työalueita ovat lasten ja nuorten kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset.

KOULUPSYKOLOGIN TEHTÄVÄT:

  • oppilaiden koulunkäyntiin ja hyvinvointiin liittyvät psykologiset tutkimukset ja arviot
  • opettajien ja OH:n muun henkilöstön konsultointi
  • vanhempien ohjaus ja neuvonta
  • oppilaiden ohjaus ja neuvonta (ei vars. psykoterapia)
  • oppilasryhmien ja luokkayhteisöjen toiminnan selvittely
  • koulun toiminnan suunnitteluun osallistuminen yhdessä rehtorien ja OH:n kanssa (esim. kriisitoimintamalli)

Psykologi on tavattavissa sopimuksen mukaan. Puh. 333 7818.

29.12.2014 17:22